Mzdová a personální agenda

Aktualizace

Celkové a dílčí aktualizace programu na základě změny legislativy, doplnění funkcí programu a požadavku uživatelů

 • stažení dílčí aktualizace
 • před instalací aktualizace musí být nainstalována celková aktualizace 2020.1/16.01.2020
 • úprava výpočtu neplacených dnů ošetřovného (DM 198). Dříve se zde kumulovaly dny i z předchozích měsíců trvání ošetřovného
 • úprava nezabavitelných částek od 07.2020 (nařízení vlády č.62/2020 Sb., změna způsobu výpočtu nezabavitelné částky na poplatníka a vyživovanou osobu), v závorce uvedeny hodnoty platné 04.2020 – 06.2020
  • na poplatníka – 7 771,50 Kč (6 908,- Kč)
  • na vyživovanou osobu – 2 590,50 Kč (1 727,- Kč)
 • upravena uživatelská funkce Převod do OberBanky pro přenos převodních příkazů do internetového bankovnictví OberBanky
 • na základě zákona 231/2020 Sb. byla upravena uživatelská fce Změna odpočtu ZP. Doplněny nové hodnoty vyměřovacího základu pro pojistné hrazené státem – 11 607 Kč od 06.2020 a 13 088 Kč od 01.2021
 • upraveny výplatní pásky. Pokud zaměstnanec doplácí pojistné ZP do minima, uvede se mu na pásce celé pojistné ZP, které hradí (dříve se neuvedl podíl zaměstnavatele hrazený zaměstnancem)
 • v případě, že by vám nešla aktualizace uvedená výše nainstalovat (některé starší verze Windows 95/98/ME), použijte samorozbalovací archiv. Po kliknutí na stažený soubor vyberte složku s programem PC MZDY, standartně tedy C:\UFAND30
 • stažení dílčí aktualizace
 • před instalací aktualizace musí být nainstalována celková aktualizace 2020.1/16.01.2020
 • upraveno e-podání Hlášení SZ. Dříve se mohlo stát, že při prvním spuštění exportu pro e-podání nešel načíst na eportáu ČSSZ soubor PVPOJ.xml a bylo nutno spustit export pro e-podání podruhé
 • doplněn externí program AeroAdmin, varianta TeamVieweru pro vzdálenou správu. Spustíte v nabídce Akce/ Uživatelské funkce/ Vzdálená správa (AA)
 • úprava nezabavitelné částky od 04.2020 (nařízení vlády č.61/2020 Sb.), v závorce uvedeny částky platné 01.2020 – 03.2020
  • na poplatníka – 6 908,- Kč ( 6 608,- Kč)
  • na vyživovanou osobu – 1 727,- Kč ( 1 652,- Kč)
  • částka bez omezení – 20 724,- Kč (19 824,- Kč)
 • v případě, že by vám nešla aktualizace uvedená výše nainstalovat (některé starší verze Windows 95/98/ME), použijte samorozbalovací archiv. Po kliknutí na stažený soubor vyberte složku s programem PC MZDY, standartně tedy C:\UFAND30
 • stažení dílčí aktualizace
 • před instalací aktualizace musí být nainstalována celková aktualizace 2020.1/16.01.2020
 • upraven soubor NemDav.*. Dříve se v situaci, kdy OČR (DM419, DM420) přecházelo do dalšího měsíce a podpůrčí doba (9, 16 dnů) již byla vyčerpána v předchozím měsíci, zobrazila hláška Zadejte počet dnů na 1. řádku a bylo nutno přejít přes údaj dny šipkou a ponechat dny 0 (jinak docházelo ke špatnému naplnění vyloučených dob). Nyní pokud tam má být podle zadaných dat uvedeno 0 dnů, program nic nehlásí a doplní zbylé údaje. V každém případě vždy doporučujeme tyto situace, které program doplní automaticky, zkontrolovat dle skutečnosti a případně ručně upravit
 • aktualizovaná verze (4.2x) prostředí programu (soubory UFAND.EXE a UFAND.OVR). Upraven výpočet dnů mezi daty pro roky 2020 a vyšší. Dříve se mohlo stát, že program např. při automatickém vyplnění nemocenských dávek nedoplnil dny u DM 190 – prac.dny nemoci
 • upravena sestava S197-Příloha k žádosti o, nefungoval správně export souboru XML pro e-podání
 • upravena sestava S1971-Hlášení o ukončení PN. Dříve program po spuštění u této sestavy skončil s chybou
 • stažení celkové aktualizace
 • před instalací aktualizace musí být nainstalována některá z verzí 2019.1
 • upravena sestava S396 – Evidenční list důch.poj. Dříve se mohlo stát, že po volbě Data načíst (přidat) se program zacyklil a pořád se ptal na zrušení dat a místně příslušnou OSSZ, kterou nakonec do souboru nezapsal
 • upraveny S34-Uživatelské sestavy. Pokud do kódu skupiny s hodnotou 00 (seznam zaměstnanců) zadáte zkratku DPP, DPC nebo STALY, je pak vybraná sestava vytvořena pouze pro DPP, DPČ nebo stálé zaměstnance
 • nová uživatelská fce Uvolnění paměti. Použijte, pokud program hlásí Nestačí paměť. Pokud to nepomůže, spusťte uživatelskou fci Nestačí paměť
 • doplněn aktuální TeamViewer Quick Support pro vzdálenou správu
 • aktualizovány webové stránky programu
 • upraveny parametry, u kterých došlo ke změně dle platné legislativy
  • minimální mzda
  • vyměřovací základ pojistného ZP pro osoby, za které je plátcem pojistného stát
  • nezabavitelné částky pro výpočet srážek ze mzdy
  • redukční hranice pro výpočet DVZ a náhrad mzdy
  • maximální vyměřovací základ pro pojistné SZ
  • stupnice platových tarifů
 • doplněny nové platné hodnoty od 01/2020 do kapitoly Historie parametrů – cestovní náhrady, ceny pohonných hmot, příplatek za práci ve ztíženém prostředí
 • doplněny nové formuláře PDF – Hlášení při ukončení prac.neschopnosti
 • aktualizovány stávající formuláře PDF
 • e-neschopenka – vzhledem k dotazům uživatelů programu, jsou dále uvedeny některé informace
  • v současné verzi programu neuvažujeme o doplnění automatického načtení e-neschopenky z důvodu, že v podstatě jediný údaj, který pro mzdy je potřebný je datum počátku (trvání, konce) prac.neschopnosti. Číslo zaměstnance zde uvedeno není a výběr pomocí rodného čísla může být problematický u více pracovních poměrů zaměstnance
  • pro mzdovou účetní se v podstatě nic nemění. Zaměstnanec je povinen zaměstnavatele neprodleně informovat o své DPN. Dříve musel doručit zaměstnavateli papírovou neschopenku, kterou nyní zaměstnavatel obdrží do své datové schránky, případně získá dotazem na e-portálu ČSSZ
  • vlastní zadání DPN bude jako dosud. V nemocenských dávkách se uvede číslo zaměstnance, číslo dokladu a zahájení (trvání, ukončení) DPN a druh mzdy pro DPN
  • vypočtou se náhrady mzdy a pokud DPN trvá déle jak 14 dnů, zašle zaměstnavatel na ČSSZ Přílohu k žádosti o, případně při ukončení DPN pak Hlášení o ukončení DPN
 • stažení dílčí aktualizace
 • před instalací aktualizace musí být nainstalována celková aktualizace 2019.1/25.01.2019
 • opravena chyba při výpočtu náhrad mzdy od 07.2019. Pokud jste na řádku s pořadovým číslem 1-3 stiskli Enter, doplnila se sazba 0. Obdobně pokud jste stiskli klávesu F8 ze zobrazených náhrad, nebo Ctrl+F3 z nemocenských dávek. Doporučujeme po instalaci aktualizace zkontrolovat u zaměstnanců náhrady u nemocí od 07.2019, případně ze zobrazených náhrad pomocí klávesy F9 doplnit výchozí hodnoty nebo opravit ručně
 • upraveny uživatelské sestavy od počátku roku – varianta třídění mzdový list
  • doplněna volba Kompletní, která vytiskne rozpis zaměstnanců dle příjmení a na závěr pak součet za jednotlivé skupiny a vybrané zaměstnance (tedy sloučí sestavy za zaměstnance a organizaci)
  • dále doplněna možnost zadat do skupiny DM -d(-h,-k). Pokud zadáte, nebude se uvádět údaj dny (hodiny, Kč). Slouží pro zvýšení přehlednosti sestavy, pokud pro Vás některá z hodnot (dny, hodiny, Kč), která je obsažena u DM ve skupině není potřebná