Mzdová a personální agenda
  • stažení dílčí aktualizace
  • před instalací aktualizace musí být nainstalována celková aktualizace 2023.1/30.01.2023
  • oprava některých chyb, které se bohužel objevily po instalaci celkové aktualizace 2023.1. Pokud jste instalovali celkovou aktualizaci až po 30.01.2023, obsahuje již tuto dílčí aktualizaci
    • formulář PDF MF-25 5457/B3 – Žádost o roční zúčtování záloh a DZV
    • formulář PDF MF-25 5460 A09 – Potvrzení zdan.příjmů – daň srážkou 2022
    • měsíční výkaz pojistného ZP – nefungoval export do PDF a e-podání