Mzdová a personální agenda
 • stažení celkové aktualizace
 • průvodce aktualizací
 • před instalací aktualizace musí být nainstalována některá z verzí 2021.1
 • upravena uživatelská fce Oprava údajů zam./Dovolená a prac.rozvrh. U dovolené jsou nově vedeny všechny hodnoty mající vliv na dovolenou (nárok dovolené v týdnech a hodinách, dovolená z minulého roku, celkem, vybraná a zůstatek). Lze upravit hodnoty nároku, dovolené z minulého roku (pomocí F7) a vybraná dovolená. Pokud jste zahájili rok 2022, mohlo se stát, že se do dovolené z minulého roku uložila hodnota nároku dovolené z roku 2021. Pro opravu použijte tuto funkci
 • úprava parametrů dle legislativních změn od 1.1.2022 (v závorkách uvedeny hodnoty platné do 1.12.2021). Více informací najdete dále v sekci Předpisy, Zákony, kde jsou uvedeny všechny legislativní změny
  • nové hodnoty v kapitole Historie parametrů
  • základ pojistného SZ činí 1 867 728 (1 701 168) Kč, tím je určena i hranice pro vyšší daň sazbou 23% (1/12 z 1 867 728, tedy 155 644 Kč)
  • základní nezdanitelná částka 2570 (2 320) Kč
  • zrušen horní limit pro uplatnění daňového bonusu
  • minimální mzda 16 200 (15 200) Kč/měsíc, 96.40 (90.50) Kč/hod
  • nezabavitelné částky pro výpočet srážek
  • redukční hranice pro výpočet náhrady mzdy při PN
  • daňové zvýhodnění na děti – použije se při ročním zúčtování 2021 a od 01.2022 při výpočtu měsíční mzdy zaměstnance
  • tabulka platových tarifů
 • doplněna možnost výpočtu výše „izolačky“ ze zobrazených náhrad mzdy při pracovní neschopnosti Ctrl+F3 z nemocenských dávek). Výši izolačky zobrazíte po stisku F10. Vypočtenou výši izolačky zadáte zaměstnanci do jeho mzdy.
 • při stanovení nároku na dovolenou se pro zaměstnance s týdenním úvazkem 5 dnů použije vyšší z hodnot varianty a nebo b. Pro zaměstnance s jiným rozložením pracovní doby se použije varianta b
  • a) počet pracovních dnů včetně svátků do konce kalendářního roku (do ukončení pracovního poměru) vynásobený počtem pracovních hodin denně
  • b) počet kalendářních dnů do konce kalendářního roku (do ukončení pracovního poměru), dělený 7 a násobený týdenní pracovní dobou zaměstnance
 • doplněny nové formuláře PDF
 • při založení nového zaměstnavatele se negeneruje v parametrech organizace řádka s DM 646 – důchodové spoření
 • při výpočtu dovolené za kalendářní rok, se odpracovaná doba počítá jako součet hodin hrubé mzdy (DM998) ponížený o přesčasové hodiny (DM 140 a 143)