Mzdová a personální agenda
  • stažení dílčí aktualizace
  • před instalací aktualizace musí být nainstalována celková aktualizace 2021.1/20.01.2021
  • doplněny nové hodnoty daňového zvýhodnění na druhé, třetí a další dítě (zák.586/1996 Sb.,§ 35c, odst.1). Nové hodnoty budou použity při výpočtu měsíční mzdy od 01/2022 a při ročním zúčtování daně za rok 2021
  • zrušena maximální měsíční výše daňového bonusu (dříve 5 025 Kč)
  • upravena sestava S35-Zúčtování daně. Je proveden přepočet daňového zvýhodnění zpětně za rok 2021 (viz platnost uvedená dříve)
  • změněn rozsah dovolené v hodinách od roku 2021. Dříve byl ve formátu 3.0 (bez desetinné části), nyní ve formátu 3.2 (dvě desetinná místa). Výpočet dovolené v měsíci byl v pořádku, pouze se zaokrouhloval součet vybrané dovolené 2021 (tím i zůstatek) na celé číslo. Pro opravu vybrané dovolené za rok 2021 spusťte nabídku Akce/ Kontrola souborů/ Kumul.údaje v mat.souboru
  • v souvislosti s předchozí změnou dovolené upraveny sestavy a funkce, kde se dovolená vyskytuje nebo používá