Mzdová a personální agenda
 • stažení celkové aktualizace
 • před instalací aktualizace musí být nainstalována některá z verzí 2019.1
 • upravena sestava S396 – Evidenční list důch.poj. Dříve se mohlo stát, že po volbě Data načíst (přidat) se program zacyklil a pořád se ptal na zrušení dat a místně příslušnou OSSZ, kterou nakonec do souboru nezapsal
 • upraveny S34-Uživatelské sestavy. Pokud do kódu skupiny s hodnotou 00 (seznam zaměstnanců) zadáte zkratku DPP, DPC nebo STALY, je pak vybraná sestava vytvořena pouze pro DPP, DPČ nebo stálé zaměstnance
 • nová uživatelská fce Uvolnění paměti. Použijte, pokud program hlásí Nestačí paměť. Pokud to nepomůže, spusťte uživatelskou fci Nestačí paměť
 • doplněn aktuální TeamViewer Quick Support pro vzdálenou správu
 • aktualizovány webové stránky programu
 • upraveny parametry, u kterých došlo ke změně dle platné legislativy
  • minimální mzda
  • vyměřovací základ pojistného ZP pro osoby, za které je plátcem pojistného stát
  • nezabavitelné částky pro výpočet srážek ze mzdy
  • redukční hranice pro výpočet DVZ a náhrad mzdy
  • maximální vyměřovací základ pro pojistné SZ
  • stupnice platových tarifů
 • doplněny nové platné hodnoty od 01/2020 do kapitoly Historie parametrů – cestovní náhrady, ceny pohonných hmot, příplatek za práci ve ztíženém prostředí
 • doplněny nové formuláře PDF – Hlášení při ukončení prac.neschopnosti
 • aktualizovány stávající formuláře PDF
 • e-neschopenka – vzhledem k dotazům uživatelů programu, jsou dále uvedeny některé informace
  • v současné verzi programu neuvažujeme o doplnění automatického načtení e-neschopenky z důvodu, že v podstatě jediný údaj, který pro mzdy je potřebný je datum počátku (trvání, konce) prac.neschopnosti. Číslo zaměstnance zde uvedeno není a výběr pomocí rodného čísla může být problematický u více pracovních poměrů zaměstnance
  • pro mzdovou účetní se v podstatě nic nemění. Zaměstnanec je povinen zaměstnavatele neprodleně informovat o své DPN. Dříve musel doručit zaměstnavateli papírovou neschopenku, kterou nyní zaměstnavatel obdrží do své datové schránky, případně získá dotazem na e-portálu ČSSZ
  • vlastní zadání DPN bude jako dosud. V nemocenských dávkách se uvede číslo zaměstnance, číslo dokladu a zahájení (trvání, ukončení) DPN a druh mzdy pro DPN
  • vypočtou se náhrady mzdy a pokud DPN trvá déle jak 14 dnů, zašle zaměstnavatel na ČSSZ Přílohu k žádosti o, případně při ukončení DPN pak Hlášení o ukončení DPN