Mzdová a personální agenda
 • stažení celkové aktualizace
 • průvodce aktualizací
 • před instalací aktualizace musí být nainstalována některá z verzí 2023.1
 • úprava parametrů dle legislativních změn od 1.1.2024 (v závorkách uvedeny hodnoty platné do 31.12.2023). Více informací najdete dále v oddíle Předpisy, Zákony, kde jsou uvedeny všechny legislativní změny
  • redukční hranice pro výpočet náhrady mzdy při PN
  • základ pojistného SZ činí 2 110 416 (1 935 552) Kč
  • hranice pro zálohovou daň ze mzdy zvýšenou sazbou 23% je 36 násobek průměrné mzdy, v roce 2024 je tedy tato hranice 1 582 812 (1 935 552) Kč/rok a 131 901 (161 296) Kč/měsíc
  • minimální mzda 18 900 (17 300) Kč/měsíc, 112.50 (103.80) Kč/hod
  • paušální částka náhrady nákladů při práci na dálku činí 4.50 (4.60) Kč
  • nezabavitelné částky pro výpočet srážek
  • nové hodnoty v kapitole Historie parametrů
 • upraveno zrušení organizace (pouze u multiverze). Nyní se po potvrzení zrušení dat zruší i kompletní zálohy dat rušené organizace z předchozích let. Pokud jste rušili organizaci dříve, zůstaly ve složce záloha (standartně C:\UFAND30\MZDY\ZALOHA) složky zrušené organizace s kompletní zálohou roku – složka má vždy název číslo org_rok, pro organizaci 003 a kompletní zálohu roku 2019 je název složky 003_2019. Pokud takové složky najdete zrušte je pomocí standartních prostředků Windows
 • upravena uživatelská funkce Oprava údajů zam. Od 01.2024 zrušena sleva na studenta (§35ba, odst.f Zákona o dani z příjmu)
 • upravena sestava S35-Zúčtování daně. Zrušeny nezdanitelné části příspěvky odborové organizaci a úhrady za zkoušky a dále slevy na dani na studenta a za umístění dítěte (školkovné)
 • při editaci osobních údajů zaměstnance (P-Osobní údaje) lze pro vybrané údaje (DNT, DNS, DRT, DRI, Okres) klávesou F7 zobrazit příslušný číselník
 • do seznamu osobních údajů (Č-Seznam osobních údajů) byly doplněny kódy pro daňové nerezidenty, které se exportují i do formuláře PDF – Prohlášení poplatníka DZP ze závislé činnosti
 • aktualizován číselník států
 • doplněna hranice pro vznik pojištění u DPP od 07.2024 10 500 (10 000) Kč. Zároveň se mění posouzení hranice, do 07.2024 úhrn VZ vyšší, od 07.2024 již úhrn VZ alespoň ve výši uvedené hranice
 • úprava výpočtu dovolené pro dohody v souvislosti se změnou zákoníku práce od 01.01.2024. Bez ohledu na případně zadanou týdenní pracovní dobu se u dohody vždy počítá s tzv. fiktivní pracovní dobou 20 hod týdně. Případně zadaná TPD u dohody má vliv pouze na údaj odpracuje při výpočtu dovolené
 • doplněn DM 355 – paušál při HO (paušální částka náhrady nákladů při práci na dálku). Platí od 10.2023 a její výše je 4.60 (od 01.2024 pak 4.50) Kč za každou započatou hodinu
 • upravena sestava S3992 Odpracováno DPČ a DPP (Uživatelská funkce Dny, hod pro DPČ,DPP). Pro DPP se z počtu odpracovaných dnů a hodin hrubé mzdy odečítá DM 183-svátky DM 185 – prostoje a překážky, DM 194 – povolené volno a DM 280,281 – dovolená, dovolená min.rok,
 • upraven výpočet slevy pojistného SZ.
  • dříve šlo pouze pro starší 55 let, nyní alespoň 55 let
  • pro typ d doplněna podmínka mladší 26 let
  • upraveno zaokrouhlování výše 1,5 násobku a 1,15% průměrné mzdy na celou korunu směrem nahoru, pro zjišťování, zda nebyly u zaměstnance překročeny tyto limity úhrnu VZ za kalendářní měsíc nebo za jednu odpracovanou hodinu
 • upraven výpočet pojistného ZP při zadání DM 418 – otcovská. Dříve se mohlo stát, že program žádal zadání poměrné části minimální mzdy pro výpočet pojistného ZP. Otcovská je od 12.2022 důležitou osobní překážkou dle zákoníku práce
 • kontrola při zadání slevy poj.SZ v matriční kartě zaměstnance hlásila chybu součtu hodin, pokud měl zaměstnanec více matričních karet, bez ohledu na to, zda byl pracovní poměr na jiné kartě zaměstnance již dříve ukončen
 • upravena sestava Oznámení slevy poj.SZ (Sestavy/Trvalé/Ostatní sestavy). Pro elektronické podání se neotevřela správná webová adresa pro načtení souboru podání
 • doplněny nové formuláře PDF
 • doplněna Metodická informace ke zdaňování benefitů a jiných plnění poskytovaných zaměstnavateli zaměstnancům od 1. ledna 2024