Mzdová a personální agenda

Zde můžete zadat Váš dotaz týkající se programu PC MZDY, budeme na něj reagovat v co nejkratší době

 • Bude k dispozici aktualizace programu v souvislosti s vládním programem Antivirus C?

  • Bude připravena uživatelská fce Antivirus C, která vyhodnotí a zobrazí některé údaje pro odpuštění plateb odvodů sociálního pojištění
  • Jsou vybráni zaměstnanci v pracovním poměru, jejichž pracovní poměr trval k 1.03.2020. Seznam zaměstnanců je zobrazen k editaci a jsou zde uvedeny následující údaje
   • zahrnut do počtu zaměstnanců v pracovním poměru k 31.3.2020
   • zahrnut do počtu zaměstnanců v pracovním poměru k poslednímu dni aktuálního měsíce
   • výše vyměřovacího základu v 03.2020
   • výše vyměřovacího základu v aktuálním měsíci
   • výše sníženého vyměřovacího základu
  • Údaje můžete případně upravit, při změně jsou aktualizovány celkové údaje
  • k dispozici jsou následující funkční klávesy
   • F3 – hledání podle čísla/jména zaměstnance
   • Shift+F3 – zobrazení matriční karty zaměstnance
   • F8 – zobrazení protokolu
    • F6 – tisk protokolu
    • Ctrl-F7 – úprava e-podání (souboru PVPOJ.XML), které musí být nejdříve provedeno jako obvykle
    • TAB – uživatelské funkce
    • ESC – návrat
   • ESC – ukončení funkce
  • Převodní příkaz je třeba upravit ručně před tiskem (volba Editace plateb), případně v internetovém bankovnictví
  • Další informace najdete v popisu funkce
  • 10 nejčastějších otázek k prominutí pojistného za zaměstnance
 • Jak zadat v programu mzdu ve výši 60% průměrného výdělku?

  • Pro tyto účely je v programu druh mzdy 399 – 60% průměrné mzdy, kdy doplníte pouze dny, hodiny, sazba a průměr pro pracovně právní účely se doplní automaticky
  • Pokud jej náhodou ve svém číselníku druhů mezd nemáte, spusťte nabídku Akce/ Uživatelské funkce/ Kontrola čís.DM a postupujte jak uvedeno dále
   • zvolte editace, zobrazí se vlevo váš číselník druhů mezd
   • stiskněte klávesu F10, vpravo se zobrazí kontrolní číselník druhů mezd (fialový podklad)
   • stiskněte klávesu F3 a zadejte 399, zobrazí se druh mzdy 399 v kontrolním číselníku druhů mezd
   • stiskněte F9 pro přenos do vašeho číselníku druhů mezd a potvrďte doplnění
   • pomocí klávesy ESC se vraťte zpět do hlavní nabídky
  • Pokud budete zaměstnancům vyplácet jinou výši průměrné mzdy (např. 80%), změňte si ve Vašem číselníku název druhu mzdy a ve spodní části pak položku doplnit množství (pro 80% zadejte 0,80)
  • Pokud budete zaměstnancům vyplácet různou výši průměrné mzdy, vytvořte si svoje druhy mezd se stejným nastavením jako druh mzdy 399 a upravte si název a položku doplnit do množství
 • Budou v programu nějaké změny v souvislosti se zavedením e-neschopenky od 1.1.2020?

  • v současné verzi programu neuvažujeme o doplnění automatického načtení e-neschopenky z důvodu, že v podstatě jediný údaj, který pro mzdy je potřebný je datum počátku (trvání, konce) prac.neschopnosti. Číslo zaměstnance zde uvedeno není a výběr pomocí rodného čísla může být problematický u více pracovních poměrů zaměstnance
  • pro mzdovou účetní se v podstatě nic nemění. Zaměstnanec je povinen zaměstnavatele neprodleně informovat o své DPN. Dříve musel doručit zaměstnavateli papírovou neschopenku, kterou nyní zaměstnavatel obdrží do své datové schránky, případně získá dotazem na e-portálu ČSSZ
  • vlastní zadání DPN bude jako dosud. V nemocenských dávkách se uvede číslo zaměstnance, číslo dokladu a zahájení (trvání, ukončení) DPN a druh mzdy pro DPN
  • vypočtou se náhrady mzdy a pokud DPN trvá déle jak 14 dnů, zašle zaměstnavatel na ČSSZ Přílohu k žádosti o, případně při ukončení DPN pak Hlášení o ukončení DPN
  • nejčastější dotazy, které kladou zaměstnavatelé k eNeschopence

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.