Mzdová a personální agenda
  • stažení dílčí aktualizace
  • před instalací aktualizace musí být nainstalována celková aktualizace 2022.1/18.01.2022
  • zákonem č.253/2021 Sb. změna zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění č.592/1992 Sb. se mění od 1.9.2022 vyměřovací základ pro pojistné hrazené za osobu, za kterou je podle zvláštního právního předpisu plátcem pojistného stát, se stanoví ve výši 11 014 (14 570) Kč
  • nařízením vlády č.237/2022 Sb. se mění částka stravného a tím i výše stravenkového paušálu (DM 340). Stravné se mění od 16.8.2022, v programu se nová výše sazby u DM 340 doplní od 09.2022. Pokud tento DM používáte, v 08.2022 je nutno provést úpravu ručně, respektive zadat dvěma řádky (dny do 15.8.2022 se sazbou 82,60 Kč a dny od 16.8.2022 se sazbou 99,40 Kč)
  • nařízením vlády č.264/2022 Sb. se mění příloha č.1, stupnice platových tarifů pro zaměstnance ve veřejných službách a správě