Mzdová a personální agenda
 • stažení celkové aktualizace
 • průvodce aktualizací
 • před instalací aktualizace musí být nainstalována některá z verzí 2022.1
 • tato aktualizace již obsahuje dílčí aktualizaci z 25.01.2023
 • úprava parametrů dle legislativních změn od 1.1.2023 (v závorkách uvedeny hodnoty platné do 01.12.2022, pokud není uvedeno jinak)
  • maximální základ pojistného SZ činí 1 935 552 (1 867 728) Kč, tím je určena i hranice pro zálohovou daň ze mzdy vyšší sazbou 23 % (1/12 z 1 935 552, tedy 161 296 (155 644) Kč/měsíc
  • redukční hranice pro výpočet náhrady mzdy při PN
  • částka rozhodná pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění činí 4 000 (3 500) Kč
  • minimální mzda 17 300 (16 200) Kč/měsíc, 103.80 (96.40) Kč/hod
  • tabulka platových tarifů
  • nezabavitelné částky pro výpočet srážek
  • nové hodnoty v kapitole Historie parametrů
 • doplněna možnost uplatnění slevy pojistného SZ pro vybrané skupiny zaměstnanců od 02.2023 (zákon č. 216/2022 Sb.)
  • v souvislosti s tím upraven název u DM 637
  • u zaměstnance je třeba zadat možnost uplatnění slevy (P-Ostatní údaje). Kontrolují se podmínky pro uplatnění slevy
   • věk pro typ slevy a, g. Kontroluje se, jak při zadání záměru uplatnit slevu, tak i při výpočtu v měsíci
   • počet hodin týdně (mimo typ g)
   • u více pracovních vztahů, může být sleva pouze u jednoho
  • při výpočtu v měsíci se kontroluje
   • úhrn VZ musí být menší než 1.5násobek průměrné mzdy
   • úhrn VZ za odpracovanou hodinu musí být menší než 1.15% průměrné mzdy
   • odpracovaná doba musí být méně než 138 hod
 • nová sestava (PDF a e-podání) Oznámení záměru uplatňovat slevu pojistného SZ (S1972-Oznámení slevy poj.SZ)
 • doplněny nové formuláře PDF