Mzdová a personální agenda
  • program je distribuován v různých verzích dle počtu zaměstnanců a zaměstnavatelů
  • všechny ceny jsou uvedeny bez DPH
  • singlverze – program umožňuje zpracování mezd pro jednoho zaměstnavatele
  • multiverze – program umožňuje zpracování mezd až pro 999 zaměstnavatelů
  • počet zaměstnanců – maximální počet zaměstnanců s pracovní smlouvou, které lze programem zpracovat (dohody o pracovní činnosti a provedení práce se do počtu zaměstnanců nezahrnují)
  • smlouva o údržbě – k programu je možno uzavřít smlouvu o údržbě, která zaručuje uživateli pravidelnou aktualizaci programu dle legislativních a jiných změn a některé další výhody. Cena při uzavřené smlouvě o údržbě je uživateli fakturována vždy na začátku čtvrtletí ve výši jedné čtvrtiny níže uvedené ceny
Verze počet zaměstnanců cena [Kč] údržba dle smlouvy [Kč/rok]
singlverze 5 1 100,- 2 900,-
10 1 700,- 2 900,-
15 2 450,- 2 900,-
20 3 450,- 2 900,-
30 4 150,- 3 100,-
40 5 000,- 3 800,-
50 5 750,- 4 300,-
60 6 900,- 5 200,-
bez omezení 7 500,- 5 600,-
multiverze 20 4 900,- 3 700,-
40 5 750,- 4 300,-
60 7 500,- 5 600,-
bez omezení 8 200,- 5 900,-