Mzdová a personální agenda
  • stažení dílčí aktualizace
  • před instalací aktualizace musí být nainstalována celková aktualizace 2022.1/18.01.2022
  • nová verze ONZ od 01.04.2022. Pro oznámení o nástupu (ukončení) a zadané datum ukončení se do e-podání a formuláře PDF doplní druh zaměstnání – pracovně právní vztah, průměrný čistý měsíční výdělek a zobrazí se číselník pro výběr důvodu ukončení pracovně právního poměru. Doplňte v e-podání nebo formuláři PDF chybějící potřebné údaje
  • nařízením vlády č.75/2022 Sb. se od 1.4.2022 zvyšuje částka životního minima jednotlivce na 4 250 (3 860) Kč. Tím se mění i nezabavitelné částky pro výpočet srážek ze mzdy
  • upravena sestava S35-Zúčtování daně. Dříve se zahrnuly do výpočtu pouze zaměstnanci s hlavním pracovním poměrem, nebo pokud bylo zadáno od-do stejné číslo zaměstnance. Nyní se zahrnou i zaměstnanci, kteří nemají hlavní pracovní poměr, ale mají zadánu zkratku Zdanit společně (ZS)
  • opravena sestava S35-Zúčtování daně. Při stisku Enter na údaji sleva na poplatníka (nebo při opravě tohoto údaje) se zobrazila informativní hláška !R12, která ale neměla na další výpočet žádný vliv