Mzdová a personální agenda
  • stažení dílčí aktualizace
  • před instalací aktualizace musí být nainstalována celková aktualizace 2019.1/25.01.2019
  • opravena chyba při výpočtu náhrad mzdy od 07.2019. Pokud jste na řádku s pořadovým číslem 1-3 stiskli Enter, doplnila se sazba 0. Obdobně pokud jste stiskli klávesu F8 ze zobrazených náhrad, nebo Ctrl+F3 z nemocenských dávek. Doporučujeme po instalaci aktualizace zkontrolovat u zaměstnanců náhrady u nemocí od 07.2019, případně ze zobrazených náhrad pomocí klávesy F9 doplnit výchozí hodnoty nebo opravit ručně
  • upraveny uživatelské sestavy od počátku roku – varianta třídění mzdový list
    • doplněna volba Kompletní, která vytiskne rozpis zaměstnanců dle příjmení a na závěr pak součet za jednotlivé skupiny a vybrané zaměstnance (tedy sloučí sestavy za zaměstnance a organizaci)
    • dále doplněna možnost zadat do skupiny DM -d(-h,-k). Pokud zadáte, nebude se uvádět údaj dny (hodiny, Kč). Slouží pro zvýšení přehlednosti sestavy, pokud pro Vás některá z hodnot (dny, hodiny, Kč), která je obsažena u DM ve skupině není potřebná