Mzdová a personální agenda
  • stažení dílčí aktualizace
  • před instalací aktualizace musí být nainstalována celková aktualizace 2021.1/20.01.2021
  • doplněny formuláře PDF potvrzení o zdanitelných příjmech 2021 a sražených zálohách na daň a sražené dani vybírané srážkou
  • upraveno prohlížení měsíců. V případě, že jste zadali pro prohlížení měsíc i rok, mohlo dojít k chybě a ukončení programu
  • upravena kontrola havárie programu. Dříve se kontrolovala až po částečném spuštění programu, což ne vždy umožnilo opravu po havárii. Nyní se kontroluje chybné předchozí ukončení programu hned po spuštění
  • po zadání DM 181 v roce 2021 hlásil program „zůstatek …, nárok …, použijte DM 180“. Stačilo hlášení ignorovat a přejít na další údaj šipkou vlevo a pokračovat v zadání měsíčních mezd
  • u některých sestav se mohlo stát, že po spuštění sestavy se zobrazila chyba „očekávám klíčové slovo begin“ a program se ukončil
  • na výplatních páskách v roce 2021 se dovolená z roku 2020 ve spodní části pásky zaokrouhlila na celé dny. Jednalo se pouze o chybu zobrazení, výpočty a ostatní bylo v pořádku