Mzdová a personální agenda
  • stažení dílčí aktualizace
  • před instalací aktualizace musí být nainstalována celková aktualizace 2022.1/18.01.2022
  • upraven výpočet společného zdanění příjmů. Někdy mohlo dojít k chybě, že se nespočetl daňový bonus
  • upravena daňová tabulka. U příjmů nad 155 644 Kč, byla chybně vypočtena daň
  • upraven nárok dovolené. Pokud je zadaný nárok menší než 9, použije se toto číslo. Pokud je větší než 9, bere se jako desetinné číslo (pokud tedy zadáte např. 46, bere se nárok 4.6 týdne za rok)
  • pokud změníte při editaci dovolené za kalendářní rok (volba F10, Dovolená v matriční kartě zaměstnance) některý z údajů nárok dovolené v týdnech nebo dovolená z minulého roku a potvrdíte změnu dovolené, změny těchto údajů se také uloží do matriční karty zaměstnance