Mzdová a personální agenda
  • stažení dílčí aktualizace
  • před instalací aktualizace musí být nainstalována celková aktualizace 2021.1/20.01.2021
  • nový formulář PDF Přehled o výši pojistného SZ (přidáno pole pro odečet izolačky)
  • při ukončení programu se zálohují parametry. Při spuštění programu, pokud je soubor s parametry prázdný, se obnoví ze zálohy
  • upraveno doplnění konstanty do množství. Dříve se doplnilo pouze u nově pořizované řádky měsíční mzdy, nyní i do již pořízeného záznamu (např. po zahájení měsíce a volbě vynulovat jen dny+hod+mn)
  • upravena sestava S35-Zúčtování daně, při použití společného zdanění program hlásil chybu