Mzdová a personální agenda

Legislativa

Stručný přehled legislativních změn týkajících se mzdové a personální agendy. Přesné znění jednotlivých zákonů a nařízení najdete např. na www.zakonyprolidi.cz

V závorce jsou uvedeny hodnoty platné do 31.12.2020, pokud není uvedeno jinak

 • Zákon č.586/1992 Sb. o daních z příjmu
  • §15, odst.4 – úhrnná částka úroků, o které se snižuje základ daně podle odstavce 3 ze všech úvěrů poplatníků v téže
   společně hospodařící domácnosti, nesmí překročit 150 000 (300 000) Kč. Na bytové potřeby obstarané před tímto datem se nadále bude aplikovat limit 300 000 Kč, a to včetně pozdějšího refinancování
  • §16 – sazba daně činí
   a) 15% pro část základu daně do 48násobku průměrné mzdy
   b) 23% pro část základu daně přesahujícího 48násobek průměrné mzdy, v roce 2021 1 701 168 Kč/rok, 141 764 Kč/měsíc
  • §35, odst.3 – zrušen maximální limit pro uplatnění daňového bonusu, dříve 60 300 Kč/rok, 5 025 Kč/měsíc
  • §35ba, odst.1a – základní slevu na poplatníka ve výši 27 840 (24 840) Kč, od 01.2022 pak ve výši 30 840 Kč
 • Zákon č.231/2020 Sb., změna zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění č.592/1992 Sb.
  • 3c, odst.1 – vyměřovací základ pro pojistné hrazené za osobu, za kterou je podle zvláštního právního předpisu plátcem pojistného stát, se stanoví ve výši 13 088 (11 607) Kč
 • Sdělení MPSV č.574/2020 Sb. o vyhlášení průměrné mzdy
  • průměrná mzda za 1.až 3.čtvrtletí 2020 činí 34 611 (33 429) Kč
 • Vyhláška 589/2020 Sb. o změně sazby zákl. náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
  • sazba základní náhrady za 1 km jízdy činí nejméně u
   • osobních silničních motorových vozidel 4.40 (4.20) Kč
  • stravné při tuzemských cestách
   • 5 až 12 hod – 91 ( 87) Kč
   • 12 až 18 hod – 138 (131) Kč
   • více než 18 hod – 217 (206) Kč
  • průměrné ceny pohonných hmot
   • Super – 27.80 (33.10) Kč/l
   • Super+ – 31.50 (36.00) Kč/l
   • motorová nafta – 27.20 (31.80) Kč/l
   • elektřina – 5.00 ( 4.80) Kč/kWh
 • Vyhláška č.381/2020 Sb. o výši všeobecného vym.základu …
  • §1, odst.1 – všeobecný vym.základ za rok 2019 činí 34 766 Kč
  • §2 – přepočítací koeficient činí 1.0194
 • Zákon č.589/1992 Sb. o pojistném na soc.zabezpečení
  • §15a, odst.1 – maximální vyměřovací základ je 48 násobek průměrné mzdy, 48×35 441=1 701 168 (1 672 080) Kč
  • §23b, odst.4 – průměrná mzda činí 34 766×1.0194=35 441 Kč
 • Sdělení MPSV 436/2020 Sb. výše redukčních hranic pro úpravu DVZ
  • první redukční hranice činí 1 182 (1 162) Kč, druhá činí 1 773 (1 742) Kč a třetí činí 3 545 (3 484) Kč
  • tím dochází i ke změně redukčních hranic pro úpravu průměrného výdělku pro výpočet náhrady mzdy. První redukční hranice je 206.85 (203.35) Kč, druhá 310.28 (304.85) Kč a třetí 620.38 (609.70) Kč
 • Nařízení vlády č.487/2020 Sb. o minimální mzdě
  • §2 – základní sazba minimální mzdy pro stanovenou týdenní dobu 40 hodin činí 90.50 (87.30) Kč za hodinu nebo 15 200 (14 600) Kč za měsíc
 • Nařízení vlády 580/2020 Sb. výše nákladů srovnatelných s nájemným …
  • §2, odst.a – náklady na bydlení pro jednotlivce v obci s 50000-99999 obyv. činí 6 637 (6 502) Kč
  • částka, nad kterou se srazí zbytek čisté mzdy – životní minimum pro jednotlivce a částka na bydlení – 2x(3 860+6 637) = 20 994 (20 724) Kč
  • nezabavitelná částka na osobu povinného 3/4 z (3 860+6 637) = 7 872.75 (7 771.50) Kč
  • nezabavitelná částka na každou další osobu, které je povinen poskytovat výživné, 1/3 z 7 872.75 = 2 624.25 (2 590.50) Kč
 • Nařízení vlády č.603/2020 Sb., kterým se mění některá nařízení v oblasti odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě (341/2017 Sb.)
  • nová stupnice platových tarifů

V závorce jsou uvedeny hodnoty platné do 30.06.2020, pokud není uvedeno jinak

 • Nařízení vlády č.62/2020 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách), ve znění nařízení vlády č. 91/2019 Sb.
  • změna způsobu výpočtu nezabavitelné částky na poplatníka a vyživovanou osobu
   • na poplatníka – 7 771,50 Kč ( 6 908,- Kč)
   • na vyživovanou osobu – 2 590,50 Kč ( 1 727,- Kč)

V závorce jsou uvedeny hodnoty platné do 31.05.2020, pokud není uvedeno jinak

 • Zákon 231/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
  • §3c, odst.1 – Vyměřovací základ pro pojistné hrazené státem za osobu, za kterou je podle zvláštního právního předpisu plátcem pojistného stát, se stanoví ve výši 11 607 Kč (7 903 Kč) na kalendářní měsíc. Od 01.2021 pak ve výši 13 088 Kč

V závorce jsou uvedeny hodnoty platné do 31.03.2020, pokud není uvedeno jinak

 • Nařízení vlády č.61/2020 Sb. o zvýšení částek životního minima a existenčního minima
  • §1 – částka životního minima jednotlivce činí měsíčně 3 860 Kč (3 410 Kč), tím dochází i ke zvýšení nezabavitelných částek
   • na poplatníka – 6 908,- Kč ( 6 608,- Kč)
   • na vyživovanou osobu – 1 727,- Kč ( 1 652,- Kč)
   • částka bez omezení – 20 724,- Kč (19 824,- Kč)

V závorce jsou uvedeny hodnoty platné do 31.12.2019, pokud není uvedeno jinak

 • Nařízení vlády č.297/2017 Sb. o vyměřovacím základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného stát
  • zvyšuje se vym.základ pro pojistné na zdravotní pojištění hrazené státem u osoby, za kterou je plátcem tohoto pojistného stát na 7 903,- (7 540,-) Kč
 • Nařízení vlády č.347/2019 Sb. o minimální mzdě
  • §2 – základní sazba minimální mzdy pro stanovenou týdenní dobu 40 hodin činí 87.30 (79.80) Kč za hodinu nebo 14 600 (13 350) Kč za měsíc
 • Nařízení vlády č.349/2019 Sb. – výše nákladů srovnatelných s nájemným …
  • §2, odst.a – náklady na bydlení pro jednotlivce v obci 50000-99999 obyv. činí 6 502 (6 233) Kč
  • částka, nad kterou se srazí zbytek čisté mzdy – životní minimum pro jednotlivce a částka na bydlení – 2x(3 410+6 502) = 19 824 (19 286) Kč
  • nezabavitelná částka na osobu povinného 6 608.00 (6 428.67) Kč, tedy 2/3 z 9 912
  • nezabavitelná částka na každou další osobu, které je povinen poskytovat výživné 1 652.00 (1 607.17) Kč, tedy 1/4 z 6 608.00
 • Sdělení MPSV č.270/2019 Sb. výše redukčních hranic pro úpravu DVZ
  • první redukční hranice činí 1 162 (1 090) Kč, druhá činí 1 742 (1 635) Kč a třetí redukční hranice činí 3 484 (3 270) Kč
  • změna redukčních hranic pro úpravu průměrného výdělku pro výpočet náhrady mzdy. První redukční hranice je 203.35 (190.75) Kč, druhá 304.85 (286.13) Kč a třetí 609.70 (572.25) Kč
 • Vyhláška č.260/2019 Sb. o výši všeobecného vym.základu …
  • §1, odst.1 – všeobecný vym.základ za rok 2018 činí 32 510 Kč
  • §1, odst.2 – přepočítací koeficient činí 1.0715
 • Zákon č.589/1992 Sb. o pojistném na soc.zabezpečení
  • §15a, odst.1 – maximální vyměřovací základ pro odvod pojistného činí 48 násobek průměrné mzdy, tedy 48×34 835=1 672 080 (1 569 552) Kč
  • §23b, odst.4 – průměrná mzda činí 32 510×1.0715=34 835 Kč
 • Vyhláška č.358/2019 Sb. o změně sazby zákl. náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
  • sazba základní náhrady za 1 km jízdy činí nejméně u osobních silničních motorových vozidel 4.20 (4.10) Kč
  • stravné při tuzemských cestách
   • 5 až 12 hod – 87 Kč ( 82 Kč)
   • 12 až 18 hod – 131 Kč (124 Kč)
   • více než 18 hod – 206 Kč (195 Kč)
  • průměrné ceny pohonných hmot
   • Super – 32.00 Kč/l (33.10 Kč/l)
   • Super+ – 36.00 Kč/l (37.10 Kč/l)
   • motorová nafta – 31.80 Kč/l (33.60 Kč/l)
   • elektřina – 4.80 Kč/kWh
 • Nařízení vlády č.300/2019 Sb., kterým se mění některá nařízení v oblasti odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě (341/2017 Sb.)
  • nová stupnice platových tarifů
 • Sdělení MPSV č.346/2019 Sb. o vyhlášení průměrné mzdy
  • průměrná mzda za 1.až 3.čtvrtletí 2019 činí 33 429 (31 225) Kč

V závorce jsou uvedeny hodnoty platné do 31.12.2018, pokud není uvedeno jinak

 • Nařízení vlády č.297/2017 Sb. o vyměřovacím základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného stát
  • zvyšuje se vym.základ pro pojistné na zdravotní pojištění hrazené státem u osoby, za kterou je plátcem tohoto pojistného stát na 7 540,- (7 177,-) Kč a na 7 903,- Kč od 01.2020
 • Vyhláška č.213/2018 Sb. o výši všeobecného vym.základu …
  • průměrná mzda pro rok 2019 činí 32 699 (29 979) Kč
 • Zákon č.589/1992 Sb. o pojistném na soc.zabezpečení
  • §15a, odst.1 – maximální vyměřovací základ je 1 569 552 (1 438 992) Kč.
 • Sdělení MPSV č.236/2018 Sb. – vyhlášení částky rozhodné pro účast zam. na nemocenském pojištění
  • částka, jež je rozhodná pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění činí 3 000 (2 500) Kč
 • Sdělení MPSV č.237/2018 Sb. výše redukčních hranic pro úpravu DVZ
  • první redukční hranice činí 1 090 (1 000) Kč, druhá činí 1 635 (1 499) Kč a třetí činí 3 270 (2 998) Kč
  • tím dochází i ke změně redukčních hranic pro úpravu průměrného výdělku pro výpočet náhrady mzdy. První redukční hranice je 190.75 (175.00) Kč, druhá 286.13 (262.33) Kč a třetí 572.25 (524.65) Kč
 • Nařízení vlády č.263/2018 Sb., kterým se mění některá nařízení v oblasti odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě (341/2017 Sb.)
  • nová stupnice platových tarifů
 • Nařízení vlády č.273/2018 Sb. o minimální mzdě
  • §2 – základní sazba minimální mzdy pro stanovenou týdenní dobu 40 hodin činí 79.80 (73.20) Kč za hodinu nebo 13 350 (12 200) Kč za měsíc
 • Zákon č.306/2018 Sb., kterým se mění zákon o daních z příjmů
  • §6, odst.12 – pro zaměstnance, na něhož se vztahuje povinné zahraniční pojistné stejného druhu je základem daně příjem ze závislé činnosti zvýšený o částku odpovídající příspěvkům na toto zahraniční pojistné
 • Sdělení MPSV č.311/2018 Sb. o vyhlášení průměrné mzdy
  • průměrná mzda za 1.až 3.čtvrtletí 2018 činí 31 225 (28 761) Kč
 • Nařízení vlády č.320/2018 Sb. – výše nákladů srovnatelných s nájemným …
  • §2, odst.a – náklady na bydlení pro jednotlivce v obi s 50000-99999 obyvateli činí 6 233 (5 928) Kč
  • částka, nad kterou se srazí zbytek čisté mzdy – životní minimum pro jednotlivce a částka na bydlení – 3 410+6 233 = 9 643 (9 338) Kč
  • nezabavitelná částka na osobu povinného 6 428.67 (6 225.33) Kč, tedy (2/3 z 9 643)
  • nezabavitelná částka na každou další osobu, které je povinen poskytovat výživné 1 607.17 (1 556.33) Kč, tedy 1/4 z 6 428.67)
 • Vyhláška č.333/2018 Sb. o změně sazby zákl. náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
  • sazba základní náhrady za 1 km jízdy činí nejméně u
  • osobních silničních motorových vozidel 4.10 (4.00) Kč
  • stravné při tuzemských cestách
   • 5 až 12 hod – 82 Kč ( 78 Kč)
   • 12 až 18 hod – 124 Kč (119 Kč)
   • více než 18 hod – 195 Kč (186 Kč)
  • průměrné ceny pohonných hmot
   • Super – 33.10 Kč/l (30.50 Kč/l)
   • Super+ – 37.10 Kč/l (32.80 Kč/l)
   • motorová nafta – 33.60 Kč/l (29.80 Kč/l)