Mzdová a personální agenda

V závorce jsou uvedeny hodnoty platné do 31.12.2020, pokud není uvedeno jinak

 • Zákon č.586/1992 Sb. o daních z příjmu
  • §15, odst.4 – úhrnná částka úroků, o které se snižuje základ daně podle odstavce 3 ze všech úvěrů poplatníků v téže
   společně hospodařící domácnosti, nesmí překročit 150 000 (300 000) Kč. Na bytové potřeby obstarané před tímto datem se nadále bude aplikovat limit 300 000 Kč, a to včetně pozdějšího refinancování
  • §16 – sazba daně činí
   a) 15% pro část základu daně do 48násobku průměrné mzdy
   b) 23% pro část základu daně přesahujícího 48násobek průměrné mzdy, v roce 2021 1 701 168 Kč/rok, 141 764 Kč/měsíc
  • §35, odst.3 – zrušen maximální limit pro uplatnění daňového bonusu, dříve 60 300 Kč/rok, 5 025 Kč/měsíc
  • §35ba, odst.1a – základní slevu na poplatníka ve výši 27 840 (24 840) Kč, od 01.2022 pak ve výši 30 840 Kč
 • Zákon č.231/2020 Sb., změna zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění č.592/1992 Sb.
  • 3c, odst.1 – vyměřovací základ pro pojistné hrazené za osobu, za kterou je podle zvláštního právního předpisu plátcem pojistného stát, se stanoví ve výši 13 088 (11 607) Kč
 • Sdělení MPSV č.574/2020 Sb. o vyhlášení průměrné mzdy
  • průměrná mzda za 1.až 3.čtvrtletí 2020 činí 34 611 (33 429) Kč
 • Vyhláška 589/2020 Sb. o změně sazby zákl. náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
  • sazba základní náhrady za 1 km jízdy činí nejméně u
   • osobních silničních motorových vozidel 4.40 (4.20) Kč
  • stravné při tuzemských cestách
   • 5 až 12 hod – 91 ( 87) Kč
   • 12 až 18 hod – 138 (131) Kč
   • více než 18 hod – 217 (206) Kč
  • průměrné ceny pohonných hmot
   • Super – 27.80 (33.10) Kč/l
   • Super+ – 31.50 (36.00) Kč/l
   • motorová nafta – 27.20 (31.80) Kč/l
   • elektřina – 5.00 ( 4.80) Kč/kWh
 • Vyhláška č.381/2020 Sb. o výši všeobecného vym.základu …
  • §1, odst.1 – všeobecný vym.základ za rok 2019 činí 34 766 Kč
  • §2 – přepočítací koeficient činí 1.0194
 • Zákon č.589/1992 Sb. o pojistném na soc.zabezpečení
  • §15a, odst.1 – maximální vyměřovací základ je 48 násobek průměrné mzdy, 48×35 441=1 701 168 (1 672 080) Kč
  • §23b, odst.4 – průměrná mzda činí 34 766×1.0194=35 441 Kč
 • Sdělení MPSV 436/2020 Sb. výše redukčních hranic pro úpravu DVZ
  • první redukční hranice činí 1 182 (1 162) Kč, druhá činí 1 773 (1 742) Kč a třetí činí 3 545 (3 484) Kč
  • tím dochází i ke změně redukčních hranic pro úpravu průměrného výdělku pro výpočet náhrady mzdy. První redukční hranice je 206.85 (203.35) Kč, druhá 310.28 (304.85) Kč a třetí 620.38 (609.70) Kč
 • Nařízení vlády č.487/2020 Sb. o minimální mzdě
  • §2 – základní sazba minimální mzdy pro stanovenou týdenní dobu 40 hodin činí 90.50 (87.30) Kč za hodinu nebo 15 200 (14 600) Kč za měsíc
 • Nařízení vlády 580/2020 Sb. výše nákladů srovnatelných s nájemným …
  • §2, odst.a – náklady na bydlení pro jednotlivce v obci s 50000-99999 obyv. činí 6 637 (6 502) Kč
  • částka, nad kterou se srazí zbytek čisté mzdy – životní minimum pro jednotlivce a částka na bydlení – 2x(3 860+6 637) = 20 994 (20 724) Kč
  • nezabavitelná částka na osobu povinného 3/4 z (3 860+6 637) = 7 872.75 (7 771.50) Kč
  • nezabavitelná částka na každou další osobu, které je povinen poskytovat výživné, 1/3 z 7 872.75 = 2 624.25 (2 590.50) Kč
 • Nařízení vlády č.603/2020 Sb., kterým se mění některá nařízení v oblasti odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě (341/2017 Sb.)
  • nová stupnice platových tarifů