Mzdová a personální agenda

V závorce jsou uvedeny hodnoty platné do 31.12.2019, pokud není uvedeno jinak

 • Nařízení vlády č.297/2017 Sb. o vyměřovacím základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného stát
  • zvyšuje se vym.základ pro pojistné na zdravotní pojištění hrazené státem u osoby, za kterou je plátcem tohoto pojistného stát na 7 903,- (7 540,-) Kč
 • Nařízení vlády č.347/2019 Sb. o minimální mzdě
  • §2 – základní sazba minimální mzdy pro stanovenou týdenní dobu 40 hodin činí 87.30 (79.80) Kč za hodinu nebo 14 600 (13 350) Kč za měsíc
 • Nařízení vlády č.349/2019 Sb. – výše nákladů srovnatelných s nájemným …
  • §2, odst.a – náklady na bydlení pro jednotlivce v obci 50000-99999 obyv. činí 6 502 (6 233) Kč
  • částka, nad kterou se srazí zbytek čisté mzdy – životní minimum pro jednotlivce a částka na bydlení – 2x(3 410+6 502) = 19 824 (19 286) Kč
  • nezabavitelná částka na osobu povinného 6 608.00 (6 428.67) Kč, tedy 2/3 z 9 912
  • nezabavitelná částka na každou další osobu, které je povinen poskytovat výživné 1 652.00 (1 607.17) Kč, tedy 1/4 z 6 608.00
 • Sdělení MPSV č.270/2019 Sb. výše redukčních hranic pro úpravu DVZ
  • první redukční hranice činí 1 162 (1 090) Kč, druhá činí 1 742 (1 635) Kč a třetí redukční hranice činí 3 484 (3 270) Kč
  • změna redukčních hranic pro úpravu průměrného výdělku pro výpočet náhrady mzdy. První redukční hranice je 203.35 (190.75) Kč, druhá 304.85 (286.13) Kč a třetí 609.70 (572.25) Kč
 • Vyhláška č.260/2019 Sb. o výši všeobecného vym.základu …
  • §1, odst.1 – všeobecný vym.základ za rok 2018 činí 32 510 Kč
  • §1, odst.2 – přepočítací koeficient činí 1.0715
 • Zákon č.589/1992 Sb. o pojistném na soc.zabezpečení
  • §15a, odst.1 – maximální vyměřovací základ pro odvod pojistného činí 48 násobek průměrné mzdy, tedy 48×34 835=1 672 080 (1 569 552) Kč
  • §23b, odst.4 – průměrná mzda činí 32 510×1.0715=34 835 Kč
 • Vyhláška č.358/2019 Sb. o změně sazby zákl. náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
  • sazba základní náhrady za 1 km jízdy činí nejméně u osobních silničních motorových vozidel 4.20 (4.10) Kč
  • stravné při tuzemských cestách
   • 5 až 12 hod – 87 Kč ( 82 Kč)
   • 12 až 18 hod – 131 Kč (124 Kč)
   • více než 18 hod – 206 Kč (195 Kč)
  • průměrné ceny pohonných hmot
   • Super – 32.00 Kč/l (33.10 Kč/l)
   • Super+ – 36.00 Kč/l (37.10 Kč/l)
   • motorová nafta – 31.80 Kč/l (33.60 Kč/l)
   • elektřina – 4.80 Kč/kWh
 • Nařízení vlády č.300/2019 Sb., kterým se mění některá nařízení v oblasti odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě (341/2017 Sb.)
  • nová stupnice platových tarifů
 • Sdělení MPSV č.346/2019 Sb. o vyhlášení průměrné mzdy
  • průměrná mzda za 1.až 3.čtvrtletí 2019 činí 33 429 (31 225) Kč