Mzdová a personální agenda

V závorce jsou uvedeny hodnoty platné do 31.12.2021, pokud není uvedeno jinak

 • Zákon č.586/1992 Sb. o daních z příjmu
  • §15, odst.1 – od základu daně lze v letech 2020 a 2021 hodnotu bezúplatného plnění v úhrnu nejvýše 30% (15%) základu daně
  • §16 – sazba daně činí
   • a) 15% pro část základu daně do 48násobku průměrné mzdy
   • b) 23% pro část základu daně přesahujícího 48násobek průměrné mzdy, v roce 2022 1 867 728 Kč/rok, 155 644 Kč/měsíc
  • §35ba, odst.1a – základní sleva na poplatníka ve výši 30 840 (27 840) Kč/rok, 2 570 (2 320) Kč/měsíc
  • §35c, odst.1 – daňové zvýhodnění
   • 22 320 (19 404) Kč ročně, 1 860 (1 617) Kč měsíčně na druhé dítě
   • 27 840 (24 204) Kč ročně, 2 320 (2 017) Kč měsíčně na třetí a další dítě
   • nové hodnoty se použijí při výpočtu zálohy daně od 01/2022 a při zúčtování daně za rok 2021
   • daňové zvýhodnění na první dítě se nemění
  • §35d, odst.4 – zrušena maximální výše měsíčního daňového bonusu (dříve 5 025 Kč/měsíc)
 • Zákon č.589/1992 Sb. o pojistném na soc.zabezpečení
  • §15a, odst.1 – maximální vyměřovací základ je 48 násobek průměrné mzdy, 48×38 911=1 867 728 (1 701 168) Kč
  • §23b, odst.4 – průměrná mzda činí 34 766×1.0194=35 441 Kč
 • Zákon č.253/2021 Sb. změna zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění č.592/1992 Sb.
  • §3c, odst.1 – vyměřovací základ pro pojistné hrazené za osobu, za kterou je podle zvláštního právního předpisu plátcem pojistného stát, se stanoví ve výši 14 570 (13 088) Kč
 • Zákon č.330/2021 Sb. – změna zákona o nemocenském pojištění
  • §38, odst.1 – podpůrčí doba u otcovské poporodní péče se prodlužuje na 2 týdny (1 týden)
 • Vyhláška č.356/2021 Sb. o výši všeobecného vym.základu …
  • §1, odst.1 – všeobecný vym.základ za rok 2020 činí 36 119 (34 766) Kč
  • §1, odst.2 – přepočítací koeficient činí 1.0773 (1.0194)
  • průměrná mzda je tedy 38 911 (35 441) Kč
 • Sdělení MPSV č.380/2021 Sb. výše redukčních hranic pro úpravu DVZ
  • redukční hranice činí 1 298 (1 182) Kč, druhá činí 1 946 (1 773) Kč a třetí činí 3 892 (3 545) Kč
  • redukční hranice pro úpravu průměrného výdělku pro výpočet náhrady mzdy. První redukční hranice je 227.15 (206.85) Kč, druhá 340.55 (310.28) Kč a třetí 681.10 (620.38) Kč
 • Nařízení vlády č.405/2021 Sb. o minimální mzdě
  • §2 – základní sazba minimální mzdy pro stanovenou týdenní dobu 40 hodin činí 96.40 (90.50) Kč za hodinu nebo 16 200 (15 200) Kč za měsíc
 • Sdělení MPSV č.494/2021 Sb. o vyhlášení průměrné mzdy
  • průměrná mzda za 1.až 3.čtvrtletí 2021 činí 37 047 (34 611) Kč
 • Nařízení vlády č.507/2021 Sb. – výše nákladů srovnatelných s nájemným …
  • §2, odst.a – náklady na bydlení pro jednotlivce v obci s 50000-99999 obyvateli je 6 815 (6 637) Kč
  • částka, nad kterou se srazí zbytek čisté mzdy – dvojnásobek životního minima pro jednotlivce a částky na bydlení  – 2x(3 860+6 815) = 21 350 (20 994) Kč
  • nezabavitelná částka na osobu povinného – 3/4 z (3 860+6 815) = 8 006.25 (7 872.75) Kč
  • nezabavitelná částka na každou další osobu, které je povinen poskytovat výživné – 1/3 z 8 006.25 = 2 668.75 (2 624.25) Kč
 • Zákon č.17/2022 Sb. ,kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře,
  • § 26a, odst.2 – částky navýšení měsíčních normativních nákladů na bydlení pro rok 2022 činí pro bydlení v bytech jednou osobou 1 120 Kč. Tím se mění výpočet nezabavitelných částek jak uvedeno dále. Vzhledem k nejasnosti výkladu zákona a názorům odborné veřejnosti, je toto do programu zapracováno až v dubnové aktualizaci programu. Tato změna by měla být platná od 01/2022
   • částka, nad kterou se srazí zbytek čisté mzdy – dvojnásobek životního minima pro jednotlivce a částky na bydlení  – 2x(3 860+6 815+1 120) = 23 590 (21 350) Kč
   • nezabavitelná částka na osobu povinného – 3/4 z (3 860+6 815+1 120) = 8 846.25 (8 006.75) Kč
   • nezabavitelná částka na každou další osobu, které je povinen poskytovat výživné – 1/3 z 8 846.25 = 2 948.75 (2 668.75) Kč
 • Vyhláška č.511/2020 Sb. o změně sazby zákl. náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
  • sazba základní náhrady za 1 km jízdy činí nejméně u
   • osobních silničních motorových vozidel 4.70 (4.40) Kč
  • stravné při tuzemských cestách
   • 5 až 12 hod – 99 (91) Kč
   • 12 až 18 hod – 151 (138) Kč
   • více než 18 hod – 237 (217) Kč
  • průměrné ceny pohonných hmot
   • Super – 37.10 (33.80) Kč/l
   • Super+ – 40.50 (31.50) Kč/l
   • motorová nafta – 36.10 (27.20) Kč/l
   • elektřina – 4.10 (5.00) Kč/kWh (vyhláška č.47/2022 od 12.3.2022 – 6.00 Kč/kWh)
 • Zákon č.518/2021 Sb., o mimořádném příspěvku při nařízené karanténě
  • příspěvek zaměstnanci při nařízené karanténě ve výši 370 Kč za kalendářní den karantény, nejdéle však po dobu prvních 14 dnů a součet příspěvku a náhrady mzdy nesmí převýšit 90% průměrného výdělku za zameškané hodiny
 • Nařízení vlády č.531/2021 Sb., kterým se mění některá nařízení v oblasti odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě (341/2017 Sb.)
  • nová stupnice platových tarifů