Mzdová a personální agenda

V závorce jsou uvedeny hodnoty platné do 30.06.2020, pokud není uvedeno jinak

  • Nařízení vlády č.62/2020 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách), ve znění nařízení vlády č. 91/2019 Sb.
    • změna způsobu výpočtu nezabavitelné částky na poplatníka a vyživovanou osobu
      • na poplatníka – 7 771,50 Kč ( 6 908,- Kč)
      • na vyživovanou osobu – 2 590,50 Kč ( 1 727,- Kč)