Mzdová a personální agenda

V závorce jsou uvedeny hodnoty platné do 31.12.2018, pokud není uvedeno jinak

 • Nařízení vlády č.297/2017 Sb. o vyměřovacím základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného stát
  • zvyšuje se vym.základ pro pojistné na zdravotní pojištění hrazené státem u osoby, za kterou je plátcem tohoto pojistného stát na 7 540,- (7 177,-) Kč a na 7 903,- Kč od 01.2020
 • Vyhláška č.213/2018 Sb. o výši všeobecného vym.základu …
  • průměrná mzda pro rok 2019 činí 32 699 (29 979) Kč
 • Zákon č.589/1992 Sb. o pojistném na soc.zabezpečení
  • §15a, odst.1 – maximální vyměřovací základ je 1 569 552 (1 438 992) Kč.
 • Sdělení MPSV č.236/2018 Sb. – vyhlášení částky rozhodné pro účast zam. na nemocenském pojištění
  • částka, jež je rozhodná pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění činí 3 000 (2 500) Kč
 • Sdělení MPSV č.237/2018 Sb. výše redukčních hranic pro úpravu DVZ
  • první redukční hranice činí 1 090 (1 000) Kč, druhá činí 1 635 (1 499) Kč a třetí činí 3 270 (2 998) Kč
  • tím dochází i ke změně redukčních hranic pro úpravu průměrného výdělku pro výpočet náhrady mzdy. První redukční hranice je 190.75 (175.00) Kč, druhá 286.13 (262.33) Kč a třetí 572.25 (524.65) Kč
 • Nařízení vlády č.263/2018 Sb., kterým se mění některá nařízení v oblasti odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě (341/2017 Sb.)
  • nová stupnice platových tarifů
 • Nařízení vlády č.273/2018 Sb. o minimální mzdě
  • §2 – základní sazba minimální mzdy pro stanovenou týdenní dobu 40 hodin činí 79.80 (73.20) Kč za hodinu nebo 13 350 (12 200) Kč za měsíc
 • Zákon č.306/2018 Sb., kterým se mění zákon o daních z příjmů
  • §6, odst.12 – pro zaměstnance, na něhož se vztahuje povinné zahraniční pojistné stejného druhu je základem daně příjem ze závislé činnosti zvýšený o částku odpovídající příspěvkům na toto zahraniční pojistné
 • Sdělení MPSV č.311/2018 Sb. o vyhlášení průměrné mzdy
  • průměrná mzda za 1.až 3.čtvrtletí 2018 činí 31 225 (28 761) Kč
 • Nařízení vlády č.320/2018 Sb. – výše nákladů srovnatelných s nájemným …
  • §2, odst.a – náklady na bydlení pro jednotlivce v obi s 50000-99999 obyvateli činí 6 233 (5 928) Kč
  • částka, nad kterou se srazí zbytek čisté mzdy – životní minimum pro jednotlivce a částka na bydlení – 3 410+6 233 = 9 643 (9 338) Kč
  • nezabavitelná částka na osobu povinného 6 428.67 (6 225.33) Kč, tedy (2/3 z 9 643)
  • nezabavitelná částka na každou další osobu, které je povinen poskytovat výživné 1 607.17 (1 556.33) Kč, tedy 1/4 z 6 428.67)
 • Vyhláška č.333/2018 Sb. o změně sazby zákl. náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
  • sazba základní náhrady za 1 km jízdy činí nejméně u
  • osobních silničních motorových vozidel 4.10 (4.00) Kč
  • stravné při tuzemských cestách
   • 5 až 12 hod – 82 Kč ( 78 Kč)
   • 12 až 18 hod – 124 Kč (119 Kč)
   • více než 18 hod – 195 Kč (186 Kč)
  • průměrné ceny pohonných hmot
   • Super – 33.10 Kč/l (30.50 Kč/l)
   • Super+ – 37.10 Kč/l (32.80 Kč/l)
   • motorová nafta – 33.60 Kč/l (29.80 Kč/l)