Mzdová a personální agenda

V závorce jsou uvedeny hodnoty platné do 31.05.2020, pokud není uvedeno jinak

  • Zákon 231/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
    • §3c, odst.1 – Vyměřovací základ pro pojistné hrazené státem za osobu, za kterou je podle zvláštního právního předpisu plátcem pojistného stát, se stanoví ve výši 11 607 Kč (7 903 Kč) na kalendářní měsíc. Od 01.2021 pak ve výši 13 088 Kč