Mzdová a personální agenda

V závorce jsou uvedeny hodnoty platné do 31.12.2022, pokud není uvedeno jinak

 • Zákon č.586/1992 Sb. o daních z příjmu
  • §6, odst.1 – příjem zaměstnance je částka ve výši 0.5% ze vstupní ceny motorového vozidla poskytnutého zaměstnanci pro služební i soukromé účely, jedná-li se o nízkoemisní motorové vozidlo podle zákona upravujícího podporu nízkoemisních vozidel
  • §16 – sazba daně činí
   • a) 15% pro část základu daně do 48násobku průměrné mzdy
   • b) 23% pro část základu daně přesahujícího 48násobek průměrné mzdy, v roce 2023 tedy hranice pro daň ze mzdy vyšší sazbou činí 1 935 552 (1 867 728) Kč/rok, 161 296 (155 644) Kč/měsíc
 • Zákon č.589/1992 Sb. o pojistném na soc.zabezpečení
  • §15a, odst.1 – v roce 2023 tedy hranice pro daň ze mzdy vyšší sazbou činí 1 935 552 (1 867 728) Kč/rok, 161 296 (155 644) Kč/měsíc
  • §23b, odst.4 – průměrná mzda činí 38 294×1.0530=40 324 (35 441) Kč
 • Zákon č.216/2022 Sb. změna zákona o pojistném na soc.zabezpečení
  • od 1. 2. 2023 mohou zaměstnavatelé ušetřit na sociálním zabezpečení hrazeném za vybrané skupiny zaměstnanců. Sleva na pojistném činí 5 %, tedy bude po slevě činit 19,8 %
 • Zákon č.260/2022 Sb. změna zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění č.592/1992 Sb.
  • §3c, odst.1 – vyměřovacím základem pro pojistné hrazené státem za osobu, za kterou je podle zvláštního právního předpisu plátcem pojistného stát, se stanoví ve výši
   • 11 014 Kč – od 09.2022 do 12.2022
   • 14 074 Kč – 01.2023
   • stanoví vláda nařízením – od 01.2024
 • Nařízení vlády č.290/2022 Sb. o výši všeobecného vym.základu …
  • §1, odst.1 – všeobecný vym.základ za rok 2021 činí 38 294 (36 119) Kč
  • §1, odst.2 – přepočítací koeficient činí 1.0530 (1.0773)
  • průměrná mzda je tedy 40 324 (38 911) Kč
 • Sdělení MPSV č.319/2022 Sb., kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2023
  • první redukční hranice činí 1 345 (1 298) Kč, druhá činí 2 017 (1 946) Kč a třetí činí 4 033 (3 892) Kč
  • tím dochází i ke změně redukčních hranic pro úpravu průměrného výdělku pro výpočet náhrady mzdy. První redukční hranice je 235.38 (227.15) Kč, druhá 352.98 (340.55) Kč a třetí 705.78 (681.10) Kč
 • Sdělení MPSV č.320/2022 Sb., kterým se vyhlašuje zvýšení částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění
  • částka rozhodná pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění je 4 000 (3 500) Kč
 • Sdělení MPSV č.426/2022 Sb. o vyhlášení průměrné mzdy
  • průměrná mzda za 1.až 3.čtvrtletí 2022 činí 39 306 (37 047) Kč
 • Nařízení vlády č.436/2022 Sb. o zvýšení částek životního a existenčního minima
  • §1 – částka životního minima jednotlivce činí 4 860 (4 620) Kč. Tím se mění výpočet nezabavitelných částek
 • Nařízení vlády č.464/2022 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
  • nová stupnice platových tarifů
 • Zákon č.110/2006 Sb. o životním a existenčním minimu
  • §2 – částka životního minima jednotlivce činí 4 860 (4 620) Kč.
  • §3 – životní minimum společně posuzovaných osob
   • odst.2 – částka životního minima osoby, která je posuzována jako první v pořadí, činí měsíčně 4 470 (4 250) Kč
   • odst.3 – částka životního minima osoby, která je posuzována jako druhá nebo další v pořadí, činí měsíčně
    • a) – 4 040 (3 840) Kč  u osoby od 15 let věku, která není nezaopatřeným dítětem
    • b) – 3 490 (3 320) Kč u nezaopatřeného dítěte od 15 do 26 let věku
    • c) – 3 050 (2 900) Kč u nezaopatřeného dítěte od 6 do 15 let věku
    • d) – 2 480 (2 360) Kč u nezaopatřeného dítěte do 6 let věku
  • §5, odst.1 – částka existenčního minima osoby činí měsíčně 3 130 (2 980) Kč
 • Nařízení vlády č.465/2022 Sb. o minimální mzdě
  • §2 – základní sazba minimální mzdy pro stanovenou týdenní dobu 40 hodin činí 103.80 (96.40) Kč za hodinu nebo 17 300 (16 200) Kč za měsíc
 • Nařízení vlády č.466/2022 Sb., kterým se mění nařízení o nezabavitelných částkách č. 595/2006 Sb.
  • částka, nad kterou se srazí zbytek čisté mzdy – jedenapůlnásobek životního minima pro jednotlivce a částky na bydlení  – 1,5x(4 860+14 197+1 400) = 30 685,50 (29 610) Kč
  • nezabavitelná částka na osobu povinného – 2/3 z (4 860+14 197+1 400) = 13 638 (11 103,75) Kč
  • nezabavitelná částka na každou další osobu, které je povinen poskytovat výživné – 1/4 z 13 638 = 3 409,50 (3 701,25) Kč
 • Vyhláška č.467/2022 Sb. o změně sazby zákl. náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
  • § 1 – sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst.4 zákoníku práce činí nejméně u
   • a) jednostopých vozidel a tříkolek 1,40 (1,30) Kč
   • b) osobních silničních motorových vozidel 5,20 (4,70) Kč
  • § 2 – za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1 zákoníku práce nejméně ve výši
   • a) 129 (120) Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin
   • b) 196 (181) Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin
   • c) 307 (284) Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin
  • §4 – výše průměrné ceny pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí
   • a) 41,20 (44,50) Kč za 1 litr benzinu automobilového 95 oktanů
   • b) 45,20 (51,40) Kč za 1 litr benzinu automobilového 98 oktanů,
   • c) 44,10 (47,10) Kč za 1 litr motorové nafty
   • d) 6,00 (6,00) Kč za 1kWh elektřiny