Mzdová a personální agenda

Dotazy

 • při celkové aktualizaci 2021.1 se mohlo stát, že došlo při úpravě číselníku druhů u DM132 ke kumulaci variant možných zadání, což následně vedlo k chybné celkové částce nočního příplatku
 • dle zákona č.262/2006 Sb. – zákoník práce v platném znění
  • § 116 Mzda za noční práci
   Za dobu noční práce přísluší zaměstnanci dosažená mzda a příplatek nejméně ve výši 10 % průměrného výdělku. Je však možné sjednat jinou minimální výši a způsob určení příplatku.
 • DM 132 lze zadat v číselníku druhů mezd dvěma způsoby, oba vedou ke stejné výsledné částce nočního příplatku (viz screenshoty). Rozdílné hodnoty zadání v číselníku druhů mezd jsou barevně ohraničeny. Průměrný hodinový výdělek je v příkladu 181,81 Kč

 Varianta zadání I

DM 132 - noční příplatek - varianta I

DM132 - noční příplatek - varianta I

 Varianta zadání II

DM 132 - noční příplatek - varianta II

DM132 - noční příplatek - varianta II

 • ano, bohužel jsme při testování nové verze opomněli situaci, kdy má zaměstnanec zůstatek dovolené z roku 2020 ne celé číslo, ale např. 6,5 dne
 • všechny výpočty jsou správně, pouze na výplatní pásce v dolní části jsou uvedeny zaokrouhlené údaje
 • ukončete program mzdy
 • stáhněte si soubor SestNV.000 a SestNV.T00
 • uložte je do složky s programem PC MZDY, standartně C:\UFAND30\MZDY
 • spusťte program PC MZDY, sestavy se aktualizují automaticky
 • program automaticky při změně období (prohlížení, výběr organizace …) doplní vždy maximální hodnotu limitu stravenkového paušálu pro dané období (70% z horní hodnoty stravného za 5-12 hod., pro rok 2021 je to 70% ze 108 Kč, tedy 75,60 Kč)
 • vzhledem k tomu, že se bude zřejmě jednat o ojedinělou situaci u malého počtu zaměstnanců, to lze řešit pouze zadáním “vlastní” sazby pro DM 340 v matriční kartě zaměstnance
 • pokud by se v budoucnu tento požadavek vyskytl u více uživatelů, upravíme program

Změna sazby pro DM 340 v matriční kartě zaměstnance

 • spusťte nabídku Zaměstnanci/ Matriční soubor
 • vyhledejte kartu požadovaného zaměstnance
 • stiskněte F10
 • postupně volte Ostatní/ Doplnit konstanty/ Konst=sazba
 • zadejte druh mzdy 340
 • zadejte konstantu – zadejte Vaši požadovanou sazbu stravenkového paušálu
 • Byla doplněna uživatelská fce Antivirus C, která vyhodnotí a zobrazí některé údaje pro odpuštění plateb odvodů sociálního pojištění
 • Jsou vybráni zaměstnanci v pracovním poměru, jejichž pracovní poměr trval k 1.03.2020. Seznam zaměstnanců je zobrazen k editaci a jsou zde uvedeny následující údaje
  • zahrnut do počtu zaměstnanců v pracovním poměru k 31.3.2020
  • zahrnut do počtu zaměstnanců v pracovním poměru k poslednímu dni aktuálního měsíce
  • výše vyměřovacího základu v 03.2020
  • výše vyměřovacího základu v aktuálním měsíci
  • výše sníženého vyměřovacího základu
 • Údaje můžete případně upravit, při změně jsou aktualizovány celkové údaje
 • k dispozici jsou následující funkční klávesy
  • F3 – hledání podle čísla/jména zaměstnance
  • Shift+F3 – zobrazení matriční karty zaměstnance
  • F8 – zobrazení protokolu
   • F6 – tisk protokolu
   • Ctrl-F7 – úprava e-podání (souboru PVPOJ.XML), které musí být nejdříve provedeno jako obvykle
   • TAB – uživatelské funkce
   • ESC – návrat
  • ESC – ukončení funkce
 • Převodní příkaz je třeba upravit ručně před tiskem (volba Editace plateb), případně v internetovém bankovnictví
 • Další informace najdete v popisu funkce
 • 10 nejčastějších otázek k prominutí pojistného za zaměstnance
 • Pro tyto účely je v programu druh mzdy 399 – 60% průměrné mzdy, kdy doplníte pouze dny, hodiny, sazba a průměr pro pracovně právní účely se doplní automaticky
 • Pokud jej náhodou ve svém číselníku druhů mezd nemáte, spusťte nabídku Akce/ Uživatelské funkce/ Kontrola čís.DM a postupujte jak uvedeno dále
  • zvolte editace, zobrazí se vlevo váš číselník druhů mezd
  • stiskněte klávesu F10, vpravo se zobrazí kontrolní číselník druhů mezd (fialový podklad)
  • stiskněte klávesu F3 a zadejte 399, zobrazí se druh mzdy 399 v kontrolním číselníku druhů mezd
  • stiskněte F9 pro přenos do vašeho číselníku druhů mezd a potvrďte doplnění
  • pomocí klávesy ESC se vraťte zpět do hlavní nabídky
 • Pokud budete zaměstnancům vyplácet jinou výši průměrné mzdy (např. 80%), změňte si ve Vašem číselníku název druhu mzdy a ve spodní části pak položku doplnit množství (pro 80% zadejte 0,80)
 • Pokud budete zaměstnancům vyplácet různou výši průměrné mzdy, vytvořte si svoje druhy mezd se stejným nastavením jako druh mzdy 399 a upravte si název a položku doplnit do množství
Odmítnout |  |  | Upravit | Spam | Odstranit
 • v současné verzi programu neuvažujeme o doplnění automatického načtení e-neschopenky z důvodu, že v podstatě jediný údaj, který pro mzdy je potřebný je datum počátku (trvání, konce) prac.neschopnosti. Číslo zaměstnance zde uvedeno není a výběr pomocí rodného čísla může být problematický u více pracovních poměrů zaměstnance
 • pro mzdovou účetní se v podstatě nic nemění. Zaměstnanec je povinen zaměstnavatele neprodleně informovat o své DPN. Dříve musel doručit zaměstnavateli papírovou neschopenku, kterou nyní zaměstnavatel obdrží do své datové schránky, případně získá dotazem na e-portálu ČSSZ
 • vlastní zadání DPN bude jako dosud. V nemocenských dávkách se uvede číslo zaměstnance, číslo dokladu a zahájení (trvání, ukončení) DPN a druh mzdy pro DPN
 • vypočtou se náhrady mzdy a pokud DPN trvá déle jak 14 dnů, zašle zaměstnavatel na ČSSZ Přílohu k žádosti o, případně při ukončení DPN pak Hlášení o ukončení DPN
 • nejčastější dotazy, které kladou zaměstnavatelé k eNeschopence