Mzdová a personální agenda
 • Pro tyto účely je v programu druh mzdy 399 – 60% průměrné mzdy, kdy doplníte pouze dny, hodiny, sazba a průměr pro pracovně právní účely se doplní automaticky
 • Pokud jej náhodou ve svém číselníku druhů mezd nemáte, spusťte nabídku Akce/ Uživatelské funkce/ Kontrola čís.DM a postupujte jak uvedeno dále
  • zvolte editace, zobrazí se vlevo váš číselník druhů mezd
  • stiskněte klávesu F10, vpravo se zobrazí kontrolní číselník druhů mezd (fialový podklad)
  • stiskněte klávesu F3 a zadejte 399, zobrazí se druh mzdy 399 v kontrolním číselníku druhů mezd
  • stiskněte F9 pro přenos do vašeho číselníku druhů mezd a potvrďte doplnění
  • pomocí klávesy ESC se vraťte zpět do hlavní nabídky
 • Pokud budete zaměstnancům vyplácet jinou výši průměrné mzdy (např. 80%), změňte si ve Vašem číselníku název druhu mzdy a ve spodní části pak položku doplnit množství (pro 80% zadejte 0,80)
 • Pokud budete zaměstnancům vyplácet různou výši průměrné mzdy, vytvořte si svoje druhy mezd se stejným nastavením jako druh mzdy 399 a upravte si název a položku doplnit do množství
Odmítnout |  |  | Upravit | Spam | Odstranit