Mzdová a personální agenda
  • ano, změny budou součástí aktualizace, na které  nyní pracujeme
  • hranice příjmů pro odvody pojistného u DPP bude ponechána ve stávající výši (10 000 Kč). Původně mělo dojít k jejímu navýšení od 07.2024 na 10 500 Kč
  • od 07.2024  Vás čeká povinné zasílání Výkazu příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnancům činným na základě dohody (dále jen VPDPP)
  • budeme se snažit vše opět udělat tak, aby tyto změny byly pro Vás co nejednoduší. Vzhledem ovšem k poměrné složitosti jednotlivých zasílaných údajů, to bude klást zvýšenou pozornost i na Vás jako zpracovatele mezd
  • nejčastější dotazy k VPDPP si můžete zobrazit zde