Mzdová a personální agenda
  • program automaticky při změně období (prohlížení, výběr organizace …) doplní vždy maximální hodnotu limitu stravenkového paušálu pro dané období (70% z horní hodnoty stravného za 5-12 hod., pro rok 2021 je to 70% ze 108 Kč, tedy 75,60 Kč)
  • vzhledem k tomu, že se bude zřejmě jednat o ojedinělou situaci u malého počtu zaměstnanců, to lze řešit pouze zadáním „vlastní“ sazby pro DM 340 v matriční kartě zaměstnance
  • pokud by se v budoucnu tento požadavek vyskytl u více uživatelů, upravíme program

Změna sazby pro DM 340 v matriční kartě zaměstnance

  • spusťte nabídku Zaměstnanci/ Matriční soubor
  • vyhledejte kartu požadovaného zaměstnance
  • stiskněte F10
  • postupně volte Ostatní/ Doplnit konstanty/ Konst=sazba
  • zadejte druh mzdy 340
  • zadejte konstantu – zadejte Vaši požadovanou sazbu stravenkového paušálu