Mzdová a personální agenda
  • při celkové aktualizaci 2021.1 se mohlo stát, že došlo při úpravě číselníku druhů u DM132 ke kumulaci variant možných zadání, což následně vedlo k chybné celkové částce nočního příplatku
  • dle zákona č.262/2006 Sb. – zákoník práce v platném znění
    • § 116 Mzda za noční práci
      Za dobu noční práce přísluší zaměstnanci dosažená mzda a příplatek nejméně ve výši 10 % průměrného výdělku. Je však možné sjednat jinou minimální výši a způsob určení příplatku.
  • DM 132 lze zadat v číselníku druhů mezd dvěma způsoby, oba vedou ke stejné výsledné částce nočního příplatku (viz screenshoty). Rozdílné hodnoty zadání v číselníku druhů mezd jsou barevně ohraničeny. Průměrný hodinový výdělek je v příkladu 181,81 Kč

 Varianta zadání I

DM 132 - noční příplatek - varianta I

DM132 - noční příplatek - varianta I

 Varianta zadání II

DM 132 - noční příplatek - varianta II

DM132 - noční příplatek - varianta II