Mzdová a personální agenda
 • Byla doplněna uživatelská fce Antivirus C, která vyhodnotí a zobrazí některé údaje pro odpuštění plateb odvodů sociálního pojištění
 • Jsou vybráni zaměstnanci v pracovním poměru, jejichž pracovní poměr trval k 1.03.2020. Seznam zaměstnanců je zobrazen k editaci a jsou zde uvedeny následující údaje
  • zahrnut do počtu zaměstnanců v pracovním poměru k 31.3.2020
  • zahrnut do počtu zaměstnanců v pracovním poměru k poslednímu dni aktuálního měsíce
  • výše vyměřovacího základu v 03.2020
  • výše vyměřovacího základu v aktuálním měsíci
  • výše sníženého vyměřovacího základu
 • Údaje můžete případně upravit, při změně jsou aktualizovány celkové údaje
 • k dispozici jsou následující funkční klávesy
  • F3 – hledání podle čísla/jména zaměstnance
  • Shift+F3 – zobrazení matriční karty zaměstnance
  • F8 – zobrazení protokolu
   • F6 – tisk protokolu
   • Ctrl-F7 – úprava e-podání (souboru PVPOJ.XML), které musí být nejdříve provedeno jako obvykle
   • TAB – uživatelské funkce
   • ESC – návrat
  • ESC – ukončení funkce
 • Převodní příkaz je třeba upravit ručně před tiskem (volba Editace plateb), případně v internetovém bankovnictví
 • Další informace najdete v popisu funkce
 • 10 nejčastějších otázek k prominutí pojistného za zaměstnance