Logo PC MZDY - zpracování mezd pro všechny typy organizací

oddelovac Alis s.r.o. - technická podpora
Zákony pro lidi Alfa CD - daňový a účetní poradce pro Windows
Nova-nábytek Sušice poi.cz Teleinfo.cz Software schválen Stahuj.cz Slunecnice.cz - nejlepší software zdarma Valid HTML 4.01 Transitional

 

Aktualizace

Úpravy, opravy, doplnění a změny, provedené dle platné legislativy k 1.1.2017 a v průběhu roku 2017

Poslední aktuální verze je aktualizace 2017.1/25.10.2017

!! POZOR !! - instalaci aktualizace 2017.1/25.10.2017 lze provést pouze tehdy, pokud máte již nainstalován upgrade 2017.1. Zkontrolujte v nabídce Ostatní/Aktuální verze před spuštěním aktualizace a případně nejprve instalujte upgrade 2017.1.
Všechny instalace probíhají pomocí standartního průvodce instalací.

Aktualizace programu
Informace
instalace aktualizovaných souborů (hlavní program, nápověda, tiskové sestavy, uživatelské funkce).
Popis změn
odrazka
upravena tabulka platových tarifů dle Nařízení vlády č.564/2006 Sb. ve znění platném od 11.2017 do 12.2017. Opět dochází ke změně v počtu příloh a zařazení zaměstnanců do jednotlivých příloh. V 11.-12.2017 budou přílohy č.1-7 (do 11.2017 jsou přílohy č.1-6). Zkontrolujte si nastavení u Vašich zaměstnanců v matriční kartě a případně upravte číslo přílohy
odrazka
upravena tabulka platových tarifů dle Nařízení vlády č. 341/2017 Sb. (které ruší Nařízení vlády č.564/2006 Sb.) ve znění platném od 01.2018. Opět dochází ke změně v počtu příloh a zařazení zaměstnanců. Od 01.2018 budou pouze přílohy 1-5. Zkontrolujte si nastavení u Vašich zaměstnanců v matriční kartě a případně upravte číslo přílohy
odrazka
upravena sestava S35-Zúčtování daně, doplněn dopočet daňového zvýhodnění za 01.-06.2017
odrazka
vzhledem k tomu, že někteří uživatelé vynechali aktualizaci v roce 2016, která obsahovala nový formulář PDF Přílohy k žádosti o, je tento formulář znovu součástí i této aktualizace
odrazka
upraveno daňové zvýhodnění (DZV) od 07.2017. Nová výše DZV na 2. dítě je 1 617 (1 417) Kč a na 3. a další dítě 2 017 (1 717) Kč. Po zahájení měsíce 07.2017 proveďte nabídku Akce/ Uživatelské fce/ Oprava údajů zaměstnance/ Slevy na dani. Můžete také upravit daňové zvýhodnění v nabídce Zaměstnanci/ Matriční soubor po stisku F10 zvolte Údaje dětí, nebo přímo v nabídce Zaměstnanci/ Údaje dětí
odrazka
doplněna nová uživatelská fce Změna tarifů 07.17. Provede u zaměstnanců se zadaným platovým tarifem změnu přílohy dle změny platových tarifů od 07.2017. Po spuštění se nejprve zobrazí původní zadání (do 06.2017) a nové hodnoty (od 07.2017) a po stisku klávesy F10 se provede změna v matriční kartě zaměstnanců. Pokud provedete změnu, nelze již funkci spustit
odrazka
upraveny tabulky platových tarifů dle zákona 564/2006 Sb. ve znění platném od 1.7.2017. Přílohy č. 1,2 a 5 se zrušují, zbývající přílohy se přečíslují následovně - 3 na 1, 4 na 2, 6 na 3, 7 na 4, 8 na 5 a 9 na 6
odrazka
upravena sestava S27-Převodní příkazy. Pod místem pro podpis je uveden název firmy, pro kterou je převodní příkaz vystaven. Má význam hlavně pro uživatele s multiverzí, aby se snáze orientovali ve vytištěných převodních příkazech
odrazka
upravena uživatelská funkce Změna odpočtu ZP, doplněna nová hodnota 7 177,- Kč, platná od 1.1.2018
odrazka
doplněna možnost zadat do číselníku druhů mezd kód 513. Pokud tuto mzdu pak zadáte zaměstnanci do stálých plateb, je zde v měsíci doplněna hodnota daňového bonusu. Lze využít pro exekuce přikázáním jiné částky - daňového bonusu
odrazka
upravena sestava Mzdový list za zaměstnance. Doplněn na konec sestavy text "Přílohou mzdového listu je tiskopis Výpočet daně a daňového zvýhodnění za rok (aktuální rok -1)". Výpočet daně a daňového zvýhodnění za předchozí kalendářní rok je povinnou náležitostí mzdového listu, takže je nutno jej vytisknout a přiložit ke mzdovému listu
odrazka
upravena sestava S281-Výkaz poj.SZ. Na e-portálu ČSSZ byla změněna adresa pro formulář oproti předchozím letům. Z toho důvodu nedošlo při volbě e-podání a volbě Spustit prohlížeč k otevření stránky formuláře Přehledu o výši pojistného pro načtení tiskopisu ze souboru
odrazka
upravena sestava S396-Ev.list důch.poj. Při volbě e-podání a nastavení nepoužívat program 602 XML filler se zobrazí dotaz, zda spustit IE explorer nebo pouze uložit soubor. Pokud zvolíte spustit IE explorer, načte se stránka ELDP e-portálu ČSSZ a zvolte Načíst tiskopis ze souboru (obdobně jako pro Přehled o výši pojistného)
odrazka
doplněn formulář PDF D5460_23 – Potvrzení o zdanitelných příjmech pro rok 2015 včetně pokynů. Pro roky do 2014 včetně můžete provést tisk potvrzení jako sestavy z programu pomocí klávesy F6, od roku 2015 pak pouze do formuláře PDF pomocí klávesy Ctrl+F6
Verze 2017.1/14.01.2017
odrazka
popis změn je uveden zde, případně po spuštění programu v nabídce Ostatní/ Nápověda/ Kapitola/ Aktuální informace
Verze 2016.1/19.10.2016
odrazka
doplněn nový formulář PDF Přílohy k žádosti o (8962112 III/2016). Obsahově je prakticky shodný s předchozím formulářem (S8962110 I/2016), pouze přibyla na druhé stránce dole kolonka Počet příloh

Upgrade programu

Instalace
V tabulce je uvedena velikost instalačního souboru. Samotná instalace požaduje větší volný prostor na Vašem disku
Popis instalace aktuálního upgrade programu a popis změn naleznete v souboru informací (formát PDF).
Upgrade
instalace
informace
U2017_1
6.85 MB
232 kB
U2016_1
5,81 MB
182 kB

Použijte některý z odkazů ... Copyright 2006 © Ing.Milan Rippel, Stav & Soft
Aktualizace : 25.10.2017 , minimální rozlišení : 800x600